Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศปี2565

15 | September | 2021   11:05 น.

ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2564 08.30-12.00 น.

ประกาศขายทอดตลาดเศษ-ซาก ที่เสื่อมสภาพประจำปี 2564

10 | September | 2021   14:52 น.

กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น.

Recent Posts

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564