Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ 1 และศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ 2 (e-bidding)

04 | August | 2020   09:35 น.

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ 1 และศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ 2 (e-bidding)

งานประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ประจำปี 2563ศูนย์รังสิต

23 | July | 2020   09:32 น.

งานประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ (Preventive Maintenance) ประจำปี 2563ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Recent Posts

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564