Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศผู้ชนะการเสนาราคางานขายทอดตลาดเศษ-ซากที่เสื่อมสภาพประจำปี 2564

28 | September | 2021   11:22 น.

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานคัดเลือกผู้ให้บริการงานปรับปรุงแก้ไขน้ำรั่วซึมอาคารหอพัก

24 | September | 2021   20:26 น.

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

Recent Posts

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564