1. thai
  2. english
  3. Facebookหอพักบุคลากร โซน A

อาคารหอพักโซน A (อาคาร A1-A3) ห้องพักเดี่ยว มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ โทรศัพท์สายตรง ADSL ในราคาพิเศษ เครื่องปรับอากาศ ราวตากผ้า เครื่องตรวจจับควันไฟ ลานซักล้างแยกเฉพาะเป็นสัดส่วน ห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น เคเบิลทีวี

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารหอพัก

ลิฟต์โดยสาร อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ลิฟท์โดยสาร ระบบประตูอัตโนมัติ (Access Control)

อัตราค่าห้องพักคิดตามอัตราเงินเดือน

เงินเดือนน้อยกว่า 12,000 บาท    
ค่าห้องพัก 1,200   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 1,200   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 4,550   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
เงินเดือน 12,001-15,000 บาท    
ค่าห้องพัก 1,500   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 1,500   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 5,150   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
เงินเดือน 15,001-20,000 บาท    
ค่าห้องพัก 1,650   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 1,650   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 5,450   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
เงินเดือน 20,001-30,000 บาท    
ค่าห้องพัก 1,800   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 1,800   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 5,750   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
เงินเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป    
ค่าห้องพัก 1,950   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 1,950   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 6,050   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  
อาจารย์ต่างชาติที่ได้สนับสนุนค่าเช่าจากหน่วยงาน    
ค่าห้องพัก 2,100   บาท  
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 150   บาท/ท่าน  
ค่าห้องพักล่วงหน้า 1 เดือน 2,100   บาท  
ค่าประกันความเสียหาย 2,000   บาท  
รวม 6,350   บาท  **ยังไม่รวมค่าน้ำผู้พักร่วม**  

หมายเหตุ

- เข้าพัก 6 เดือนขึ้นไป หากไม่ครบสัญญาสำนักงานฯ จะริบค่าเช่าล่วงหน้า ในวันที่ย้ายออกคืนเฉพาะค่าประกันความเสียหาย
- ต้องทำเรื่องหักค่าห้องพักและค่าสาธารณูปโภครายเดือนผ่านธนาคารทหารไทย หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้งานจริง
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150 หน่วยละ 5 บาท
   - ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 ขึ้นไป หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำเหมาจ่ายตามที่สำนักงานฯ กำหนด

วิธีการสมัคร

- ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายหอพักบุคลากรอาคาร14 ชั้น ชั้น 2 สำนักงานย่อย NOC B6 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หลักฐานการสมัคร

- หนังสือรับรองการเป็นบุคลากรจากหน่วยงาน
- คำรับรองจากหน่วยงาน (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างงบโครงการ)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
- สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด