1. thai
  2. english
  3. Facebookหอเเพทย์ (นักศึกษา)

ห้องพัก 2 คน เป็นหอพักสำหรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่ง A ชั้น 2-7 สำหรับนักศึกษาหญิง และฝั่ง B ชั้น 2-3, ชั้น 4 ห้อง 401-406, 416-420 สำหรับนักศึกษาชาย

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารหอพัก

ตู้เย็น ไมโครเวฟ TV Cable TV เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โทรศัพท์สายตรงภายในหอ ฟรีอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย เครื่องสูบลมยางรถจักรยาน

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,000 บาท  
ค่าน้ำประปา 150 บาท / ท่าน  
ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท  
ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 1-150 หน่วยละ 5 บาท  
ค่าไฟฟ้าหน่วยที่ 151 หน่วยละ 6 บาท