1. thai
  2. english
  3. Facebook

#


น้ำดื่มโดม

ราคา

น้ำดื่มโดม ขนาด 300 CC ราคาโหลละ 39 บาท
น้ำดื่มโดม ขนาด 600 CC ราคาโหลละ 50 บาท


การจัดส่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดส่งวันจันทร์ พุธ ศุกร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ จัดส่งวันอังคารและวันศุกร์


ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2564-2946 มือถือ. 063-203-8135
แฟกซ์ 0-2564-4424