1. thai
  2. english
  3. Facebook


มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนจารุศรบำรุง และ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เนื่องในวันสถาปนา ปีที่16

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนจารุศรบำรุง และ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่16