1. thai
  2. english
  3. Facebook


ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพักเเละการเเจ้งไม่พักต่อปีการศึกษา 2/2561

 

 ประกาศ ยกเลิกประกาศสำนักงานฯ ฉบับที่ 035/2561 เเละใช้ประกาศสำนักงานฯฉบับนี้ กำหนดชำระค่าธรรมเนียมหอพักใหม่ ประจำภาคปีการศึกษา 2/2561 (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562) เเละการเเจ้งไม่พักต่อภาคปีการศึกษา 2/2561

 

ไฟล์กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมหอพักปีการศึกษา 2/2561 เเละการเเจ้งไม่พักต่อปีการศึกษา 2/2561