1. thai
  2. english
  3. Facebook


หอพัก มธ. ศูนย์ลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (รหัส61)

หอพัก มธ. ศูนย์ลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (รหัส61)

เข้าหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. 

รายละเอียดการรับสมัครและอัตราค่าธรรมเนียม

กรุณาอ่านขั้นตอนก่อนทำการสมัคร

 

                  ปิดรับสมัคร                            

 

 

*หลังสมัครเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบผลการสมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้*

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 054-237971 ต่อ 5181 หรือ 063-2038133

ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 09.00 - 17.00 น.

https://www.facebook.com/TULP.dorm

LineID : lampang.dorm