1. thai
  2. english
  3. Facebook


เปิดรับสมัครจองหอพักนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์รังสิต

หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

 

หมายเหตุ  

*นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองกิจการนักศึกษาทุกประเภท(ยกเว้นทุนจากSIIT) สามารถเลือกห้องได้เฉพาะโซน F หรือ M เท่านั้น ตามเงื่อนไขการรับทุนของมหาวิทยาลัย

*โซน F เเละ โซน M ไม่สามารถเหมาห้องได้

*หลังสมัครเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบผลการสมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้

*หากต้องการเเก้ไขข้อมูล กรุณารอ 15 นาที หลังจากสมัคร

 

Call Center :02 151 0015

 

ชมห้องตัวอย่าง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

ห้องพักโซน B     อาคาร B3 ห้อง 111 

ห้องพักโซน C     อาคาร C5 ห้อง 122 

ห้องพักโซน M     อาคาร M1 ห้อง 407

ห้องพักโซน F      อาคาร F6 ห้อง 320

ดูรายละเอียดห้องพัก >>> ที่นี่