1. thai
  2. english
  3. Facebook


สำนักงานฯผุดโครงการประหยัดน้ำ-ไฟ กระตุ้นชาวหอร่วมรักษ์โลก

 

 

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาผุดโครงการประหยัดน้ำ-ไฟ กระตุ้นชาวหอร่วมอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

รณรงค์ในนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ลดการใช้น้ำ-ไฟ ผ่านกระบวนการที่สนุกสนาน

                 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการลดการใช้น้ำ-ไฟ โดยให้นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งขันกันลดการใช้น้ำ-ไฟ โดยคิดจากอัตราการใช้เดือนปัจจุบันของแต่ละหอพักเทียบกับเดือนก่อน(%) อาคารไหนลดเยอะที่สุด รับส่วนลดค่าไฟเดือนถัดมา พร้อมเลี้ยงปาร์ตี้ฟรียกหอ!

 

ภาพบรรยากาศปาร์ตี้

                 กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สร้างนิสัยให้นักศึกษารู้จักลดการใช้น้ำและไฟ ซึ่งอาคารที่ชนะ ได้แก่ B6 , C11 , E1 , M1 และ F6 ได้รับส่วนลดค่าไฟสูงสุดถึง 125 บาท

 

                 ทั้งนี้หนึ่งในนักศึกษาเผยว่า “โครงการนี้ดีมาก จากที่ไม่เคยคิดจะทำอะไร ก็ทำให้ต้องคิดทุกครั้งก่อนจะใช้น้ำ ใช้ไฟ และหาวิธีที่จะนำมาช่วยลดการใช้ หลังจากจบโครงการแล้วก็ยังใช้แบบประหยัดอยู่ เพราะรู้สึกว่าทำแล้วได้ประโยชน์ดี”