1. thai
  2. english
  3. Facebook


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปี 1 (รหัส 60) ของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (รหัส60)  ประจำปีการศึกษา 2560

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองกิจการนักศึกษาทุกประเภท(ยกเว้นทุนจากSIIT)

**สามารถเลือกห้องได้เฉพาะโซน F หรือ M เท่านั้น**

 

อ่านก่อนนะ! ขั้นตอนการสมัคร

ดูรายละเอียดห้องพัก>>> ที่นี่

Call Center :02 151 0015

 

ชมห้องตัวอย่าง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

ห้องพักโซน B     อาคาร B6 ห้อง 107 ติดต่อ 02 151 1525

ห้องพักโซน C     อาคาร C5 ห้อง 119 ติดต่อ 02 151 2812

ห้องพักโซน M,F อาคาร M1 ห้อง 407 ติดต่อ 02 151 5229


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปี 1 (รหัส 60) ของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์