Menu
CONTACT US : +(66) 2028-2222

สมัครหอพักนักศึกษามธ. ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563

10 | April | 2019   11:41 น.

หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                 

*นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองกิจการนักศึกษาทุกประเภท (ไม่รวมถึงทุนของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)
สามารถเลือกห้องพักได้เฉพาะโซน F หรือโซน M เท่านั้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

*โซน F เเละ โซน M ไม่สามารถเหมาห้องได้

สอบถามเพิ่มเติม : 02 151 0015-7

ดูรายละเอียดห้องพัก >>> ที่นี่

 

                                         

                                   

ไฟล์แนบ
กำหนดการรับสมัครหอพักนักศึกษาใหม่63.pdf Download
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหอพัก.pdf Download