Menu
CONTACT US : +(66) 2151-2345
  • Property and Sports Management Office

    สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

announcement

All Announcement

news & activties

All New

ตั้งต้น-อารยัน สู่พานิช: เจาะใจ “เด็กสเก็ต” กับห้องเรียนชีวิตที่ลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม ธรรมศาสตร์

ตั้งต้น-อารยัน สู่พานิช: เจาะใจ “เด็กสเก็ต” กับห้องเรียนชีวิตที่ลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม ธรรมศาสตร์

 13 November 2019
กิจกรรมและความสุขสำหรับชาวหอพักตลอดทั้งปี

กิจกรรมและความสุขสำหรับชาวหอพักตลอดทั้งปี

 23 July 2019
วันเข้าห้องต้องเอาอะไรมาบ้างน้าาาา

ใกล้จะถึงวันเข้าหอพักแล้ว มาดูกันเลยว่าต้องนำอะไรมาบ้าง

 23 July 2019

tender

All Tender

ประกาศขายทอดตลาดซาก วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงอาคาร B5

ประกาศขายทอดตลาดซาก วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงอาคาร B5

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ โครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ โครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ยกเลิกประกาศงานขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

ยกเลิกประกาศงานขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในโครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้โซน A

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้โซน A